Biografie

Als kind voelde ik me al verbonden met de natuur en was ik geïnteresseerd in mensen en hun gedragingen. Andere talen en culturen boeiden mij enorm, vooral die van de indianen in Noord- en Zuid-Amerika. Ik kon mijn hart destijds dus ophalen met de boeken van Karl May.

Omdat ik van lezen hield verslond ik boek na boek. Leergierig ben ik altijd geweest net als intuïtief gevoelig, wat me nog wel eens verwarde als de uiterlijke ‘feiten’ niet altijd klopten met wat ik innerlijk aanvoelde. Ik moest nog ontdekken, dat niet alles is wat het lijkt aan de buitenkant.

Ik had als kind nog geen idee dat mijn toenmalige interesses en kwaliteiten zouden leiden tot de door mij gevolgde opleidingen en mijn huidig beroep. Inmiddels ben ik partner en moeder geworden en zette jaren geleden een psychologenpraktijk op. Mijn leven bewust leven zie ik als de belangrijkste leerschool voor mezelf om mijn beroep als psycholoog/hypnotherapeut steeds beter te kunnen beoefenen. Mijn intuïtieve gevoeligheid heb ik in de jaren steeds bewuster leren hanteren en is mij nu tot grote steun binnen mijn werk.

Werk

Omdat er in de tijd van mijn afstuderen weinig vacatures voor psychologen waren besloot ik in te gaan op een aanbod om een jaar sociaal cultureel werk te doen met allochtone vrouwen en meisjes. Dit leerde mij veel over hun cultuur, maar ik kon inhoudelijk niet voldoende werken met waarvoor ik geleerd had.

Ik was dan ook blij met tijdelijk werk op de psychiatrische afdeling (PAAZ) van een algemeen ziekenhuis, waar ik als groepstherapeute mijn interesse voor adolescenten en jong volwassenen ontdekte. Ook gaf ik les in sociale vaardigheden, psychiatrie en sexuologie aan verpleegkundigen en ziekenverzorgenden in opleiding.

Drie jaar na mijn afstuderen zette ik in 1987 mijn eigen psychologenpraktijk op in Leiden. Hier kon ik mijn inmiddels opgedane ervaring inzetten in bij mij passend werk. De hypnotherapie die ik op de PAAZ had leren kennen ging ik een steeds belangrijker onderdeel vinden van de behandelingen.

Opleidingen

Gymnasium, eindexamen Atheneum B
Nederlandse Taal- en Letterkunde gedurende een jaar tijd, Rijksuniversiteit Leiden
Psychologie met als specialisatie Klinische Psychologie, Rijksuniversiteit Leiden

Vervolgopleidingen:

Hypnose A, inleiding, Nvvh Utrecht
Hypnose B, therapeutenopleiding, Nvvh Utrecht
Intuïtieve Ontwikkeling, Mens en Intuïtie Amersfoort
Leerling medicijnmens, bij de Indiaanse leraar Raconimo in Bilthoven

Diverse cursussen op het gebied van psychologie en hypnotherapie, waaronder:

Juridische aspecten van de psychologische beroepsuitoefening
DSM IV Toepassing en verdieping
Hypnotherapie als hulpmiddel bij stoppen met roken


In 2006 gevolgde cursussen en symposia:

Stress Regulation and Vulnerability in Health and Psychopathology (symposium)
Transmurale GGZ (symposium)
Eerstelijnspsycholoog voor alle leeftijden (LVE symposium)
Psychodiagnostiek in de Eerstelijn
EMDR I (afkorting van Eye Movement Desentisation Reprocessing)
Trainersopleiding in ACT, Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, sept. 2006 t/m jan. 2007 bij Ger Schurink


In 2007 gevolgde cursussen/congres:

Diagnostiek en behandeling van seksuele problemen in de Eerstelijnspsychologische Praktijk bij Liesbeth Stam
LVE-Thema-cursus: Kinderen en jeugd in de eerstelijn: ook onze zorg! bij Wim Meertens en Irma Röder
Lustrum Congres LVE (10-jarig bestaan)


In 2008 gevolgde cursussen e.a. bijeenkomsten:

ESTD-conferentie (3dgn) Chronic Traumatisation: Disrupted Attachment and the Dissociative Mind
Themabijeenkomst (Achmea) Scott D. Miller: Systematische feedback als leidraad voor effectieve behandeling
NIP-lustrumcongres: Sofa, scan, praten en pillen; uitdagingen vor de psycholoog in de 21e eeuw
Werk en psychische klachten (cursus) bij Cokkie Verschuren


In 2009 gevolgde cursussen e.a. bijeenkomsten:

REOS Symposium: Kijkje in de keuken (van de eerstelijn): wat kunnen we voor elkaar betekenen?
6e Jaarsymposium Persoonlijkheidsstoornissen 2009: De stand van zaken in vogelvlucht

(bezig met) Seksuologische Hulpverlening in de ELP-praktijk bij Liesbeth Stam

(okt. 2009) Wereldcultuur bij Cokkie Verschuren