Verwijzers

Verwijzers kunnen op deze pagina meer informatie vinden over kennismaking, de beoogde doelgroep en de praktijk.

Kennismaking

Hoewel een aantal verwijzers korter of langer geleden kennis met mij heeft gemaakt, is eenieder die belangstelling heeft welkom om een keer de praktijk te bezoeken. Een kleine rondleiding en uitleg over de gang van zaken in mijn praktijk staan dan op het programma. Graag even bellen of e-mailen van tevoren.

071-5410375
[email protected]

Doelgroep

Als verwijzer kunt u mensen naar mij doorverwijzen met milde tot matige problemen. Over het algemeen zijn dit mensen die in relatief korte tijd - drie tot negen maanden - geholpen kunnen worden. De problemen kunnen divers zijn, zoals traumatische ervaringen (recent of uit de jeugd), depressieve klachten, (milde) angst- of fobischeklachten, verslavingsproblemen op het gebied van roken, eten, relatieproblemen, levensfaseproblemen, spanningsklachten, psychosomatische klachten, slaapklachten, rouwproblematiek, burn-out.

In overleg met de verwijzer kunnen ook mensen met langduriger problemen behandeld worden, bijvoorbeeld als hypnotherapie een voor hen geschikte methode is of als mensen een bepaalde periode ondersteuning willen. Er dient dan soms rekening gehouden te worden met zelf te maken kosten.

Alcohol- en drugsverslavingen alsmede psychotische klachten worden in de praktijk niet behandeld.

‘Tenslotte zijn er mensen die begeleiding zoeken bij hun intuïtieve vermogens, omdat ze hierbij met een vraag of probleem zijn komen te zitten of mensen die onlangs hier bewuster van zijn geworden, bijvoorbeeld wanneer ze een BDE (bijna-dood-ervaring) hebben meegemaakt.‘

Praktijk

De gang van zaken. Een cliënt wordt verwezen door de huisarts of andere verwijzer of heeft zelfstandig het besluit genomen zich aan te melden. Hij/ zij belt daarna zelf naar de praktijk om een afspraak te maken en spreekt in op de voicemail of spreekt mij rechtstreeks op de aangegeven beltijden. Ik streef ernaar een eerste telefonisch contact te leggen binnen 24 (weekend 48) uur na aanmelding).

Via het kennismakingsgesprek en psychologische tests wordt een diagnose gesteld en een werkplan bedacht. Hierna begint de behandeling. Na toestemming van de cliënt houd ik de verwijzer op de hoogte van begin en eind van de behandeling. Waar nodig neem ik tussentijds contact op voor onderling overleg.

Toezenden van informatie. Desgewenst kan er materiaal over de praktijk toegezonden worden. Dit kunnen momenteel zijn: visitekaartjes.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via:

071-5410375
[email protected]