Mensbeeld

In mijn werk hanteer ik het holistisch mensbeeld. De mens wordt hierbij gezien als een geheel met 5 verschillende deelgebieden: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en sociaal. In elk gebied kan een probleem zijn ontstaan dat aanleiding geeft tot de psychologische hulpvraag. De deelgebieden emotioneel, mentaal en sociaal behoren vanzelfsprekend tot het werkterrein van mij als psycholoog, fysiek en spiritueel zijn bijkomende gebieden.

De klachten waarmee iemand bij mij komt kunnen in al deze gebieden liggen. Er kunnen problemen in één of meerdere gebieden tegelijk zijn ontstaan en in samenhang met elkaar. Dit wordt in het kennismakingsgesprek en meestal aan de hand van testgegevens (door de cliënt ingevulde psychologische tests)door mij met de cliënt bekeken.

De basisgedachte binnen mijn werk is zelf-bewustwording. Deze kan bereikt worden aan de hand van vragen als “Wie ben ik?” en “Wat betekent mijn vraag of probleem nu precies voor mij?”. Door het bewust worden is een mens beter in staat een oplossing te zoeken voor het probleem. Het ontdekken in welk gebied het probleem precies ontstaan is kan helpen het op de juiste plek aan te pakken.

De 5 Deelgebieden

Het fysieke gebied is vertegenwoordigd in mijn werken met mensen zodra het om psychosomatische klachten gaat. Er is dan sprake van een duidelijke samenhang tussen het fysieke gebied en het emotionele en/of mentale gebied. Daarnaast kan iemand met fysieke klachten ondersteund worden in het dragen van (chronische) pijn of accepteren van lichamelijke klachten. In mijn praktijk werken bovendien 2 holistisch massagetherapeuten.

Het emotionele gebied is het meest bekende gebied voor mij als psycholoog. De meeste klachten komen voort uit een blokkade van emoties naar aanleiding van eerdere (traumatische) ervaringen. Er kan sprake zijn van enigszins tot volledig blokkeren van emotionele gevoelens of juist van een steeds wegglijden in deze gevoelens. Elke vorm vraagt uiteraard om een bijpassende oplossing.

Het mentale gebied omvat het denken in woorden en beelden (voorstellingen). Hier kan een ontregeling ontstaan zijn door te star denken of het kwijt zijn van een goed beeld van de werkelijkheid, bijvoorbeeld bij een shockerende gebeurtenis, die de oude denkbeelden omver geworpen heeft. Gedachten en beelden kunnen op diverse manieren beperkend zijn voor een mens. Zo’n gedachtecirkel of beeldvorming dient doorbroken of veranderd te worden om verdere groei mogelijk te maken.

Het spirituele gebied van de mens is veelomvattend en in mijn werk richt ik me met name op de intuïtief begaafde of hooggevoelige mens die met vragen of problemen zit (mede) door de eigen gevoeligheid op dit gebied. Mijn eigen intuïtieve waarnemingen en de jarenlange training hierin zijn mij van dienst om als psycholoog ook hierbij begeleiding te geven. Met behulp van meditatieve oefeningen en visualisaties kunnen mensen ook zelf bewuster worden van dit gebied.

Het sociale gebied is van belang als het probleem waarmee iemand komt te maken heeft met de sociale omgeving. Het probleem kan de omgeving sterk beïnvloeden of daar juist door worden veroorzaakt. Hoewel de persoon die hulp zoekt in de behandeling centraal staat kan het noodzakelijk zijn de omgeving hierbij te betrekken. Partner en gezin kunnen dus ook uitgenodigd worden, bij werkproblemen kan worden geadviseerd of soms bemiddeld. Communicatie is in het sociale gebied een belangrijk aandachtspunt.